Senyawa yang mempunyai isomer cis-trans adalah - Isomerisme cis
2022 blog.myitcv.org.uk