Tembung disaba tegese - Tembung Camboran: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)

Disaba tegese tembung Tembung Dasanama

Disaba tegese tembung tyairyani

Disaba tegese tembung Tembung Wigati

Kawruh

Disaba tegese tembung √ Contoh

Tembung padha Tegese

Disaba tegese tembung √97 Cangkriman

Tembung Dasanama Lengkap disertai Artinya (Tegese)

Disaba tegese tembung Wb/jv/Kawruh Basa

Disaba tegese tembung Tegese Tembung

√97 Cangkriman Bahasa Jawa Beserta Batangan dan Jenisnya

Disaba tegese tembung Tembung Dasanama

Contoh Syair/Cakepan Tembang Macapat

Disaba tegese tembung Tembung Dasanama

Disaba tegese tembung √ 137+

Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung Kawi

8 Hasta sacara-cara.

  • loh ……………… m.

  • Sasmita tembang Pangkur antara lain kata: kepungkur, kur, wuri, wantat, juda kenaka.

  • Cangkriman dalam tembang Asmarandana Wonten ta dhapur sawiji Tanpa sirah tanpa tenggak Mung gatraning wetengbae Miwah suku kalihira Nging tanpa dlamakan Kanthaning bokong kadulu Rumaket ing para priya Batangane: Clana• Tekek mati ulone : Nemu cilaka jalaran saka guneme dhewe.
2022 blog.myitcv.org.uk