Sila yang merupakan perwujudan dari paham kebangsaan indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-belah oleh sebab apa pun adalah sila -
2022 blog.myitcv.org.uk