Dalam usaha manusia mencari sumber makanan baru, ternyata chorella mendapat perhatian yang cukup besar. hal ini dikarenakan chorella mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi dan mudah berfotosintesis. chorella termasuk golongan.... -
2022 blog.myitcv.org.uk