Tembung pujangga duweni ateges - Jawa Njawani: 2014

Pujangga duweni ateges tembung sinaubasalansastrajawa

Pujangga duweni ateges tembung sinaubasalansastrajawa

Pujangga duweni ateges tembung sinaubasalansastrajawa

geguritan: GEGURITAN

Pujangga duweni ateges tembung Geguritan Bahasa

Serat Wedhatama Pupuh Sinom ~ Assalamualaikum mamang, Welcome to my Blog

Pujangga duweni ateges tembung modul basa

SENGKALAN

Pujangga duweni ateges tembung SENGKALAN

Pujangga duweni ateges tembung modul basa

√ 137+ Contoh Tembung Entar lan Tegese {Paling Lengkap}

Pujangga duweni ateges tembung Tembung Kawi

Pujangga duweni ateges tembung Tembang Macapat:

Sariné Basa Jawa, Padmasukaca, 1967, #139 (Hlm. 001

Pujangga duweni ateges tembung Jawa Njawani:

basajawatya

Nanging iku dadi tandha sarta bukti Kuwasaning Allah Paring prengetan lan uji Marang sakabehing titah 9.

  • Pager kayu• Mula Juru Taman katimbalan sowan ing wanci ratri.

  • Kelompok liyane mbiji kelompok sing maju.

  • Diwalik banjur dadi.
2022 blog.myitcv.org.uk