Celah bundar pada mata yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk adalah - Sistem penglihatan, penghidu dan pengecap: Sistem Pengelihatan, Penghidu dan Pengecap

    Related articles2022 blog.myitcv.org.uk