Tembung sarira tegese - Lir Ilir, Apa ta Tegese ?

Tegese tembung sarira Tegese Tembung

Tegese tembung sarira Tembung Dasanama

Tegese tembung sarira tegese tembung

Tegese tembung sarira Tembang Macapat

Tegese tembung sarira Tembung Entar

Tegese tembung sarira Wb/jv/Kawruh Basa

Tegese tembung sarira Serat Wulangreh

Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung Kawi

Tegese tembung sarira Lir Ilir,

Tegese tembung sarira √ 837

Tembung

Tegese tembung sarira Sengkalan

Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung Kawi

Ananging manungsa ugi kedah sami ngrumaosi bilih begjanipun manungsa punika inggih kalayan manungsa sanesipun.

  • Suwarna : emas• Sewaka : juru laden• Serat wulangreh mligine pupuh kinanthi, isine bab cara srawung utawa milih kanca.

  • SALOKA Saloka yaiku unen-unen ajeg panganggone ngemu surasa pepindhan kang dipindahake wonge.

  • Mandraguna : wicaksana• Agni : geni• Becik ketitik ala ketara : …………………………………………………………………….

DHARMOJOYO SUTRISNO: MATERI PELAJARAN KAWRUH BASA

Wiyati : langit• Ibu suka memasak lauk tahu dan tempe 10.

  • Contoh : Raine Ani iku ayu lan putih memplak.

  • Sarehning kawruh manunggaling kawula Gusti wau sampun misuwur [lan kaprah] tumraping umum, ing ngriki ugi prelu kawedharaken supados sageda muwuhi undhaking kawruh lan seserapan sawatawis.

  • serat : ………………………………………………………………………• Teguh rahayu• Dene ta wong akng madati, sesade kemawon lumuh, amung ingkang dados senengipun, ngadep diyan sarwi, linggih ngamben jejegang, sarwi leleyang bebuden.

    Related articles2022 blog.myitcv.org.uk