Air mani najis atau tidak - Hukum Menjilat Kemaluan Istri dan Telan Air Mani dalam Islam

Tidak najis air mani atau Apakah Air

Tidak najis air mani atau Perbedaan Air

Najiskah Air Mani

Tidak najis air mani atau Apakah Mani

Air Mani

Tidak najis air mani atau Air Mani

Apakah Mani (Sperma) Itu Najis? Ini Pendapat Ulama Empat Mazhab

Tidak najis air mani atau Air Mani

Tidak najis air mani atau Air Mani

Tidak najis air mani atau Mengenal Mani,

Tidak najis air mani atau Apakah Mani

Air Mani Termasuk Najis?!

Tidak najis air mani atau Salat dengan

Air Mani Termasuk Najis?!

Tidak najis air mani atau Perbedaan Air

Air Mani

Dari kedua pendapat di atas, tampaknya pendapat yang menegaskan kesucian sperma merupakan pendapat yang kuat.

  • Insyaallah anda akan faham.

  • Ada dua hal yang menimbulkan dua pandangan tersebut di kalangan ulama.

  • Sebaliknya, kelompok pertama juga menyanggah pemahaman kelompok kedua terhadap hadits riwayat Al-Aswad bin Yazid dari Aisyah, bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits yang dijadikan sandaran oleh kelompok pertama.

Hukum Menjilat Kemaluan Istri dan Telan Air Mani dalam Islam

mohon dijawab ya.

  • Ada yang mengatakan bahwa mani itu najis seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya.

  • Wallahu a'lam.

  • Dan akhir dari dakwah kami, segala pujian hanya milik Allah Tuhan semesta alam.
2022 blog.myitcv.org.uk