Paraga wayang sing kondhang getihe putih amarga saka watake kang ora tau goroh yaiku - Bima Bungkus (Bahasa Jawa dan Indonesia)

Getihe saka wayang amarga tau watake sing ora kang kondhang goroh yaiku paraga putih 5 Pilihan

Getihe saka wayang amarga tau watake sing ora kang kondhang goroh yaiku paraga putih YUDHISTIRA «

Getihe saka wayang amarga tau watake sing ora kang kondhang goroh yaiku paraga putih Pandawa Lima

Ramayana : Anoman Obong (Bahasa Jawa)

Getihe saka wayang amarga tau watake sing ora kang kondhang goroh yaiku paraga putih SmilE !!!:

Getihe saka wayang amarga tau watake sing ora kang kondhang goroh yaiku paraga putih 5 Pilihan

Tegese Wayang

Getihe saka wayang amarga tau watake sing ora kang kondhang goroh yaiku paraga putih Tegese Wayang

Getihe saka wayang amarga tau watake sing ora kang kondhang goroh yaiku paraga putih Jarasandha

Kresna

Getihe saka wayang amarga tau watake sing ora kang kondhang goroh yaiku paraga putih THE LOST

Werkudara / Bima (Bahasa Jawa)

Getihe saka wayang amarga tau watake sing ora kang kondhang goroh yaiku paraga putih PANDHAWA LIMA

Serat Tripama Dandhanggula

Getihe saka wayang amarga tau watake sing ora kang kondhang goroh yaiku paraga putih √ Ini

Kisah Pandhawa Lima (Dalam Bahasa Jawa)

Werkudara tiwas angka papat amarga nalika uripe seneng mangan, rada kasar, lan ora bisa basa.

  • danti : gajah dapak : yen, manawa.

  • Card Description Menyatakan deskripsi kartu monster, deskripsi effect jika termasuk monster effect.

  • Laras slendro nyakup titilaras 1,2,3,5,6.

Tugas Sekolah: WAYANG KULIT (bahasa Jawa)

Kraton Alengkadiraja sing maune apik lan endah saiki dadi segara geni sing mbulat-mbulat amarga pokale Anoman.

  • Bratasena utawa Werkudara iku ora bisa basa marang sapa wae.

  • bawak : awak-awaking pacul.

  • - Anggone usaha diwiwiti kanthi kas.
2022 blog.myitcv.org.uk