Rahayu tegese padha karo - Konsep Lelabuhane Tegese Padha Karo Tembung, Terupdate!

Tegese padha karo rahayu PIWULANG KAUTAMAN

Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung padha tegesé

Tegese padha karo rahayu Apa sing

Tegese padha karo rahayu Tembung Padha

Tegese padha karo rahayu Konsep Lelabuhane

Tegese padha karo rahayu √ 21+

Tegese padha karo rahayu Tembung Dasanama

Tegese padha karo rahayu Bahasa jawa

Tegese padha karo rahayu Setya Tuhu

Tegese padha karo rahayu Soal UAS

Tegese padha karo rahayu Setya Tuhu

KAWRUH BASA

Tembang Macapat Lan Geguritan

Kebo nusu gudhel : ……………………………………………….

  • Nanging sabarang pratingkah iku bisa dadi pakulinan manawa katindakake kanthi ajeg, sarana panglantih kang tumemen lan ora bosen.

  • bebet : turunan bejen : suweng kang ditretes inten.

  • daya : kekuatan; daya dinayan : bantu-binantu, tulung-tinulung.
2022 blog.myitcv.org.uk