Nama asli abu lahab adalah - Abu Thalib
2022 blog.myitcv.org.uk