Lara lapa klebu tembung - Ngengrengan Kasusastran Jawa, Padmosoekotjo, 1953/56, #1180 (Jilid 2: Hlm. 063

Tembung lara lapa klebu √ 135

Tembung lara lapa klebu Purwakanthi, Kaperang

2 Macam Tembung Camboran serta Contoh ~ Kejawen Wetan

Tembung lara lapa klebu Ngengrengan Kasusastran

PURWAKANTHI: PENGERTIAN, JENIS, DAN CONTOHNYA

Tembung lara lapa klebu Tembung Saroja

Tembung lara lapa klebu √ 135

√ 135 + Contoh Purwakanthi : Guru Swara, Sastra dan Basa/Lumaksita

Tembung lara lapa klebu PURWAKANTHI: PENGERTIAN,

Tembung lara lapa klebu Purwakanthi, Kaperang

400+ Contoh Tembung Saroja Bahasa Jawa Paling Lengkap

Tembung lara lapa klebu 2 Macam

Tembung lara lapa klebu KAWRUH BASA

djajus pete

Tembung lara lapa klebu 210+ Contoh

√ 325 Contoh Tembung Saroja (A

Wiring isin• Bedane kaya bumi karo langit• Mangkana ngelmu kang nyata, sanyatane weh reseping ati• Sunan Bonang: Suluk Wujil.

  • Pajang punjung• Munggweng tirta, tirta kadheg ing samodra• Murti.

  • Ana dina ana upa, ana awan ana pangan• Tata tentrem• Wantah.

  • Mangkunagara IV.

Kang klebu tembung dwipurwa, kajaba

Kalakukila, 2.

  • Kongas ngambar• Guru-darwa karo wiji, wiji iku kadunungan darwa sipat urip.

  • Ing kutha-kutha gedhe apa dene kutha cilik wektu iki katon ngrembaka kanthi cepet anane pedhagang kaki lima.

  • Brambang bawang• cepet, gelis age-age, ndhang b.

    Related articles2022 blog.myitcv.org.uk