Ringkesan cerita anoman duta nganggo basa jawa - Anoman Duta (Obong)

Duta basa jawa nganggo anoman ringkesan cerita Ringkasan cerita

CERITA BAHASA JAWA

Duta basa jawa nganggo anoman ringkesan cerita Ringkasan Cerita

Download Kumpulan Cerita Ramayana Dalam Bahasa Jawa PDF (9.00 MB)

Duta basa jawa nganggo anoman ringkesan cerita Ringkasan Cerita

Ringkasan cerita anoman obong bahasa jawa

Duta basa jawa nganggo anoman ringkesan cerita √ Cerita

Duta basa jawa nganggo anoman ringkesan cerita Ramayana :

Duta basa jawa nganggo anoman ringkesan cerita √ Cerita

Duta basa jawa nganggo anoman ringkesan cerita Download Kumpulan

ringkesan bahasa jawa

Duta basa jawa nganggo anoman ringkesan cerita Cerita Wayang

Duta basa jawa nganggo anoman ringkesan cerita Cerita Ramayana

Duta basa jawa nganggo anoman ringkesan cerita √ Kumpulan

Ringkasan Cerita Ramayana Bahasa Jawa

Penilaian 6.

  • Pranyata Shinta ora ana, mula banjur utusan marang wadya bala Rama supaya golek sisik melik dumununge Shinta.

  • 3 Konfirmasi 4.

  • Babak 6 : Damarwulan perang tandhing karo Minakjingga nanging kasoran kalah lan ditulungi Dewi Waita lan Puyengan.
2022 blog.myitcv.org.uk