Tulisen telung prakara ing serat wedhatama - SERAT WEDHATAMA (Lengkap)

Telung ing serat prakara wedhatama tulisen PUPUH POCUNG

Telung ing serat prakara wedhatama tulisen Java Wisdom

Telung ing serat prakara wedhatama tulisen Serat Wedhatama

Telung ing serat prakara wedhatama tulisen JAVANISm

Telung ing serat prakara wedhatama tulisen Sifaudin Ridwan:

Samudra

Telung ing serat prakara wedhatama tulisen PUPUH POCUNG

Telung ing serat prakara wedhatama tulisen Serat Wedhatama

Telung ing serat prakara wedhatama tulisen Tembang Gambuh

Telung ing serat prakara wedhatama tulisen ilmu adalah

Telung ing serat prakara wedhatama tulisen Serat Wedhatama

Putra Pesanggerahan: Serat Seh Jabar Shodiq

materi basa Jawa: KASUSASTRAN JÅWÅ

Aku lebih suka memerintah daripada diperintah.

  • Tidak, perselisihan masih saja terjadi, dan mengobarkan perang saudara lagi, dengan kesudahan Mataram kalah.

  • Prolog :pacelathon kang ana ing ngarep drama sadurunge paraga omong omongan• Dalam Bahasa Jawa Apa sing diarani ilmu, bisa digunakake yen pada karo perspektif kita, bisa digayuh kanthi usaha sing tenanan, kanggo prajurit tanah Jawa, mbiyen kang dadi cekelan yaiku telung perkara.

  • Kanggo njaga kehormatane kerajaan, Karna banjur digawa Resi Druwasa lan dilarung.
2022 blog.myitcv.org.uk