Kongres pemuda ii diketuai oleh - Mohammad Yamin, Rumusan Sumpah Pemuda, dan Persatuan Bangsa

Oleh kongres diketuai pemuda ii Ketua Kongres

Oleh kongres diketuai pemuda ii Sejarah :

Oleh kongres diketuai pemuda ii Soegondo Djojopoespito

Oleh kongres diketuai pemuda ii Soegondo Djojopoespito,

Oleh kongres diketuai pemuda ii Hasil Rapat

Oleh kongres diketuai pemuda ii KONGRES PEMUDA

Sumpah Pemuda

Oleh kongres diketuai pemuda ii Kongres Pemuda

Oleh kongres diketuai pemuda ii Ketua Kongres

Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928, blog.myitcv.org.uk meng...

Oleh kongres diketuai pemuda ii Hasil Rapat

Mohammad Yamin, Rumusan Sumpah Pemuda, dan Persatuan Bangsa

Oleh kongres diketuai pemuda ii Soegondo Djojopoespito,

Sejarah Kongres Pemuda 1 dan 2, Latar Belakang, Tujuan, Tokoh, Pergerakan Nasional

Rapat Kedua Rapat kedua diselenggarakan tanggal 28 Oktober 1928 dari pukul 08.

  • Tindakan yang nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air.

  • .

  • .

    Related articles2022 blog.myitcv.org.uk