Rolex daytona အျဖဴ မ်က္ႏွာျပင္ - My Heartbeat Producer

အျဖဴ rolex မ်က္ႏွာျပင္ daytona ညိဳ႕အားျပင္းတဲ့ အလွတရားေတြနဲ႔

Facebook

အျဖဴ rolex မ်က္ႏွာျပင္ daytona ဓာတ်ပုံအပြင်လွန်ထားမှန်းသိသိနဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး

အျဖဴ rolex မ်က္ႏွာျပင္ daytona vivo Myanmar

အျဖဴ rolex မ်က္ႏွာျပင္ daytona ဓာတ်ပုံအပြင်လွန်ထားမှန်းသိသိနဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး

မ်က္ႏွာျပင္ ကြဲအက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ဖန္သားတံတား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ ပိတ္ခဲ့ရ

အျဖဴ rolex မ်က္ႏွာျပင္ daytona အမ်ိဳး သမီး

မမႀကီး ဇာတ္သိမ္းပိုင္း

အျဖဴ rolex မ်က္ႏွာျပင္ daytona မ်က္ႏွာျပင္ ကြဲအက္မႈမ်ားေၾကာင့္

My Heartbeat Producer

အျဖဴ rolex မ်က္ႏွာျပင္ daytona ဓာတ်ပုံအပြင်လွန်ထားမှန်းသိသိနဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး

အျဖဴ rolex မ်က္ႏွာျပင္ daytona မ်က္ႏွာျပင္ ကြဲအက္မႈမ်ားေၾကာင့္

အျဖဴ rolex မ်က္ႏွာျပင္ daytona My Heartbeat

My Heartbeat Producer

အျဖဴ rolex မ်က္ႏွာျပင္ daytona အမ်ိဳး သမီး

vivo Myanmar

广告设置 我们会通过广告主和其他合作伙伴提供的数据,了解你在 Facebook 旗下公司产品外(包括网站和应用)的活动,据此向你展示更好的广告。 Audience Network 向你展示相关广告的方式之一,是通过你的广告偏好设置来确定你可能感兴趣的广告。 你可以在中控制此项。 如果你拥有 Facebook 帐户,就能通过这些工具来管控各种数据如何被用于向你展示个性化广告。 他们通过我们的(例如 Facebook 登录或 Facebook Pixel 像素代码)向我们分享这些信息。 这有助于我们为你提供更好的服务,例如更加个性化的 Facebook 体验。 广告偏好 你可以使用广告偏好来了解你看到特定广告的原因,并控制我们如何使用所收集的信息来向你展示广告。 详细了解 、我们如何使用这些信息以及你可以如何管理这些信息。 Facebook Audience Network 可让广告主在 外的应用和网站中向你展示广告。 你可以在中控制是否允许我们使用这些数据向你展示广告。 Facebook 站外动态 你可以查看自己的 Facebook 站外动态数据,了解你与商家和组织互动时产生了哪些动态,例如:你访问了其应用或网站。.

  • .

  • .

  • .
2022 blog.myitcv.org.uk